Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Όλοι έχουµε ακούσει για ανθρώπους που έχουν κότσια ή α******α. Γνωρίζετε όµως τη διαφορά µεταξύ των δύο;Σε µια προσπάθεια να σας κρατάµε ενήµερους, ο ορισµός του καθενός εξηγείται ως παρακάτω:


ΚΟΤΣΙΑ - είναι να φτάνεις σπίτι αργά µετά από µια ßραδιά µε τους κολλητούς, να σε περιµένει η γυναίκα σου µε το σκουπόξυλο στο χέρι και να τη ρωτάς:
-'Ακόµα καθαρίζεις, ή ετοιµάζεσαι να πετάξεις κάπου;'

Α*****Α - είναι να φτάνεις σπίτι αργά µετά από µια ßραδιά µε τους κολλητούς
µυρίζοντας γυναικείο άρωµα και µπύρα και έχοντας κραγιόν στο γιακά σου, και να δίνεις µια στον κώλο της γυναίκας σου λέγοντάς της:
-'Ήρθε κι η σειρά σου.'Ελπίζω αυτά να διαλύουν οποιαδήποτε σύγχυση ως προς τους ορισµούς.
Από ιατρικής απόψεως το αποτέλεσµα των δύο είναι το ίδιο, αφού και τα δύο καταλήγουν σε θάνατο.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΄΄ΣΥΜΠΑΝ΄΄

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΙΚΕΑ

Οι αποδειξεις της εκλησίας θα περνάνε;Εκδίδουν αποδείξεις; (γάμοι, κηδείες, βαπτίσεις... Εξορκισμοί!)


Διαβάστε περισσότερα: http://taxalia.blogspot.com/2010/01/blog-post_4746.html#ixzz0bqtCpiot

Η συνέχεια του Ελληνισμού και οι αμφισβητίες!Μέσα σέ ὅλη τήν πνευματική σύγχυση τῆς ἐποχῆς μας παρατηροῦμε ὁρισμένους διανοητές νά ἀμφισβητοῦν τή συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί νά ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Νέος Ἑλληνισμός «κατασκευάσθηκε» τόν 19ο αἰῶνα καί ὅτι ἡ σχέση μας μέ τούς Ἀρχαίους Ἕλληνες καί τό Βυζάντιο-Ρωμανία εἶναι μύθος «ἐθνικιστικός». Βεβαίως στή χώρα μας ἔχουμε καί ὀρθῶς ἐλευθερία ἐκφράσεως. Ὅμως ἡ ἀνησυχία μας αὐξάνεται ὅταν τέτοιες ἀνιστόρητες ἀπόψεις ἐκφράζονται ἀπό συγγραφεῖς σχολικῶν βιβλίων καί ἀπό στελέχη πού διορίζονται σέ καίριες θέσεις τοῦ πάλαι ποτέ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δογματίζουν αὐθαιρέτως καί ἀγνοοῦν ἤ διαστρέφουν τίς πάμπολλες ἱστορικές πηγές, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τήν ἐθνολογική καί πολιτιστική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. ὑπενθυμίζουμε μερικές χρήσιμες ἱστορικές ἀλήθειες: Μπορεῖ τό Βυζαντινό κράτος νά ἦταν πολυεθνικό καί ὁ Αὐτοκράτωρ νά διατηροῦσε γιά πολιτικούς λόγους τόν τίτλο «Βασιλεύς Ρωμαίων», ὅμως μέσῳ τῆς παιδείας καί τῆς γλώσσας τό κράτος διεκήρυττε τήν ἑλληνικότητά του. Ἡ Αἰνειάδα τοῦ Βιργιλίου, τό ἔπος τῆς λατινικῆς Ρώμης, οὐδέποτε ἐδιδάχθη σἐ ὁποιαδήποτε βαθμίδα τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἐνῷ ἀντιθέτως μικροί καί μεγάλοι μάθαιναν ἀπό στήθους τά Ὁμηρικά ἔπη.

Τό 1250, μετά τήν κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Σταυροφόρους, ὁ Αὐτοκράτωρ τῆς Νικαίας Ἰωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης γράφει πρός τόν Πάπα Νικόλαο Θ΄ ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Αὐτοκράτορες χρησιμοποιοῦν τόν τίτλο «Βασιλεύς Ρωμαίων», ἀλλά κατάγονται ἀπό τό ἀρχαῖο γένος τῶν Ἑλλήνων, τό ὁποῖο γέννησε τή σοφία τοῦ κόσμου. Προσθέτει δέ ὅτι στούς Ἕλληνες ἐδόθη ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο ἡ Πόλις καί ὅτι οἱ οἰκογένειες Δούκα καί Κομνηνῶν εἶναι ἑλληνικές. (1)
Κατά τή συγκινητική τελευταία ὁμιλία του πρός τούς πολιορκημένους στίς 28-5-1453 ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος -ὅπως καταγράφει ὁ Φραντζῆς- χαρακτηρίζει τούς ὑπηκόους του ἀπογόνους Ἑλλήνων καί Ρωμαίων καί τήν Κωνσταντινούπολη καταφύγιο τῶν Χριστιανῶν, «ἐλπίδα καί χαράν πάντων τῶν Ἑλλήνων».
Στή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ἡ ἑλληνική συνείδηση διατηρεῖται στίς ψυχές τῶν κατατατρεγμένων προγόνων μας χάρις κυρίως στούς ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες. Γύρω στό 1700 ὁ φλογερός ἱεροπῆρυξ καί Ἐπίσκοπος Κερνίτσης καί Καλαβρύτων Ἠλίας Μηνιάτης ὁμιλῶν στή Βενετία παρακαλεῖ ὡς ἑξῆς τήν Παναγία: «Ἕως πότε πανακήρατε Κόρη τό τρισάθλιον Γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει νά εὑρίσκεται εἰς τά δεσμά μιᾶς ἀνυποφέρτου δουλείας....». (2)
Κατά τήν περίοδο αὐτή χρησιμοποιοῦνται καί τά τρία χαρακτηριστικά ὀνόματα:Ἕλλην, Ρωμηός, Γραικός. Τό Γραικός στό στόμα τῶν ξένων δέν ἔχει πάντα θετική σημασία, ὅμως χρησιμοποιεῖται καί ἀπό πολλούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες συγγραφεῖς. Π.χ. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος ὀνομάζει τήν Ἑλλάδα Γραικία (3). Τήν σύνθεση καί τῶν τριῶν ὀνομάτων βλέπουμε στό ποίημα «Ἅλωσις Κωνσταντινουπόλεως» τοῦ Ἐπισκόπου Μυρέων Ματθαίου τό 1619:
Ἀλλοίμονον, ἀλλοίμονον στό γένος τῶν Ρωμαίων....
Ὦ, πῶς ἐκαταστάθηκε τό γένος τῶν Ἑλλήνων...
Σ’ἐμᾶς εἰς ὅλους τούς Γραικούς νά ἔλθῃ τούτ’ τήν ὥρα. (4)
Οἱ Ἕλληνες ἀκόμη καί μέσα στή δυστυχία καί τή μερική ἀγραμματωσύνη λόγῳ δουλείας- δέν λησμονοῦν τίς ἀρχαῖες ἑλληνικές ρίζες τους. Ἀπό τό 1529 μέχρι τό 1821 τό δημοφιλέστερο λαϊκό ἀνάγνωσμα εἶναι «Ἡ Φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξανδρου» πού θυμίζει τή δόξα τῶν Ἑλλήνων Μακεδόνων. Στούς νάρθηκες πολλῶν ναῶν καί μοναστηριῶν ζωγραφίζουν οἱ ἁγιογράφοι τούς ἀρχαίους Ἕλληνες σοφούς γιά νά δείξουν στό ἐκκλησίασμα καί στούς μαθητές τῶν Κρυφῶν Σχολειῶν ποιά εἶναι ἡ πραγματική καταγωγή τους. Λίγα χρόνια πρίν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση οἱ ναυτικοί μας τοποθετοῦν στά πλοῖα τους ὡς ἀκρόπρωρα τά κεφάλια μεγάλων μορφῶν τῆς Ἀρχαιότητος, ὅπως τοῦ Θεμιστοκλέους κ.ἄ.
Ἀλλά καί ἡ σύνδεση μέ τή βυζαντινή Ρωμηοσύνη ( ὁ ὅρος ἀπό τή Νέα Ρώμη-Κωνσταντινούπολη) παραμένει σταθερή καί διατρανώνει τή συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τά Συντάγματα τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων τοῦ Ἀγῶνος (1821-1827) καθιερώνουν ὡς νομοθεσία τῆς Νέας Ἑλλάδος «τούς νόμους τῶν Χριστιανῶν ἡμῶν Αὐτοκρατόρων». Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδος, θεσμοθετεῖ τήν Ἑξάβιβλο τοῦ Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου, ἕναν βυζαντινό κώδικα τοῦ 1345, ὡς τό ἀστικό δίκαιο τῆς χώρας καί τοῦτο ἴσχυσε μέχρι τό 1946!
Οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 αἰσθάνονταν ὅτι συνεχίζουν καί τήν ἀρχαία ἑλληνική καί τή βυζαντινή παράδοση. Σέ ἰταλική ἐφημερίδα τοῦ 1821 ἀναφέρονται τά λόγια τοῦ Ἀθανασίου Διάκου ὅτι ἀγωνίζεται «γιά τόν Χριστό καί γιά τόν Λεωνίδα» (5). Καί ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συζητῶντας μέ τόν Ἄγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον θεωρεῖ ἑαυτόν ὡς συνεχιστή τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε συνθηκολόγησε, καί χαρακτηρίζει τό Σοῦλι καί τή Μάνη μαζί μέ τούς κλεφταρματολούς ὡς τή φρουρά τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος.
Εἶναι, λοιπόν, ἀντεπιστημονική θέση καί φανατική ἰδεοληψία ἡ προσπάθεια νά μᾶς πείσουν κάποιοι ὅτι δῆθεν μέχρι τό 1821 δέν ξέραμε ποιοί εἴμαστε καί ὅτι ὁρισμένοι διανοητές δημιούργησαν ἕνα τεχνητό νεοελληνικό ἔθνος. Ὅσοι ψάχνουν γιά τεχνητά ἔθνη ἄς μήν ματαιοπονοῦν ἀλλοιώνοντας τήν ἐλληνική Ἱστορία. Ἄς κοιτάξουν λίγα πρός βορρᾶν καί θα βροῦν τό τεχνητό «μακεδονικό ἔθνος» τῶν Σκοπίων. Ἐμεῖς θά μελετοῦμε τήν ἱστορική ἀλήθεια χωρίς φόβο καί πάθος καί θά διατηροῦμε τήν ἑλληνική μας συνείδηση ἐνθυμούμενοι ὅτι ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δεχόμαστε τόν γνήσιο πατριωτισμό καί ἀπορρίπτουμε τά δύο ἄκρα:Τόν ἐθνοφυλετισμό καί τόν ἐθνομηδενισμό.


(1) Ἀπ. Βακαλοπούλου, Πηγές Ἱστορίας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Α΄τόμος, Θεσσαλονίκη 1965, σελ. 50-53.
(2) Πρωτοπρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Τουρκοκρατία, ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ, Ἀθήνα 1988, σελ. 207.
(3) Στό ἔργο του «Ὁμολογία Πίστεως». Κυκλοφορεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας σέ πανομοιότυπη ἔκδοση τῆς Α΄ ἐκδόσεως τοῦ 1819, Νάξος 2009.
(4) Ἀνθολογεῖται στή «Βυζαντινή Ποίηση» τοῦ Γεωργίου Ζώρα. Τό βρῆκα στό βιβλίο τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ:1204, ἡ Διαμόρφωση τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2007 ( Β΄ἔκδοση), σελ. 44.
(5) Κωνσταντίνου Σάθα «Ἕλληνες Στρατιῶται ἐν τη Δύσει», ἐκδόσεις ΦΙΛΟΜΥΘΟΣ, Ἀθήνα 1993, σελ. 65.

Περιοδικό Ρεσάλτο

Σε δημόσιο ουρητήριο έχει μετατραπεί το Σύνταγμα
"Τα στενά στην Ερμού έχουν μετατραπεί σε υπαίθρια ουρητήρια.
Πύρ και… μανία είναι οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας, αφού όπως καταγγέλλουν, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, οι παράνομοι μικροπωλητές όχι μόνο έχουν κάνει πραγματική… επέλαση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους και στενά, αλλά έχουν μετατρέψει το...

ιστορικό κέντρο σε ένα απέραντο…δημόσιο ουρητήριο!

Το φωτορεπορτάζ του ΝewsIt.gr είναι αποκαλυπτικό: η Ερμού και η Βουλής έχουν μετατραπεί σε ένα τεράστιο παράνομο παζάρι, τα στενά έχουν μεταμορφωθεί σε υπαίθρια …ουρητήρια, ενώ στις πλατείες η Δημοτική Αστυνομία απλώς να παρατηρεί χωρίς να επεμβαίνει!

«Όταν καλούμε την Δημοτική Αστυνομία για να βάλουν τάξη, το μόνο που μας λένε είναι: ¨έχουμε εντολή άνωθεν να μην τους πειράξουμε, ψάξτε τους άνωθεν να τους παραπονεθείτε¨!» καταγγέλλει ο δικηγόρος Δημήτρης Λινός, κάτοικος της οδού Νίκης.

Όταν το NewsIt.gr επικοινώνησε με την Δημοτική Αστυνομία του δήμου Αθηνών, οι επιβεβαιώσεις έπεσαν… βροχή: «δεν υπάρχει καμία εντολή για ανοχή, υπάρχουν κλιμάκια που κάνουν συνεχείς κατασχέσεις και απομακρύνσεις». Οι φωτογραφίες όμως άλλο μαρτυρούν: ότι οι μικροπωλητές έχουν στήσει παράνομα «μαγαζιά» όχι μόνο μπροστά στα μάτια της Αστυνομίας, αλλά και μπροστά από το… υπουργείο Οικονομικών!

«Όπως έχουν παραδώσει την Αθηνάς και την Σωκράτους, τώρα παραδίδουν και το Σύνταγμα! λέει μια από πιο παλιές κατοίκους της περιοχής, Βασιλική Μαύρου.
«Δεν τολμούμε να τους πούμε τίποτα, ούτε στους αλλοδαπούς μικροπωλητές, ούτε στην αστυνομία, που μας ξεπετάει με μια απλή ατάκα: και να τους πιάσουμε θα πάνε για απλό πταίσμα, και θα τους αφήσουμε!». "

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=9855&catid=3

Αύξηση στις ανθρωποκτονίες κατά 25%Αυξημένα είναι τα ποσοστά της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το 2009 σε σχέση με το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Έτσι, λοιπόν, οι ανθρωποκτονίες σημείωσαν αύξηση 25%, οι κλοπές τροχοφόρων αύξηση 6,21%, ενώ μείωση παρουσιάζεται στις ληστείες και τις διαρρήξεις

Αποζημίωση από την Τουρκία για υπόθεση προσφύγων ζητά η Βουλγαρία

Αποζημίωση από την Τουρκία για υπόθεση προσφύγων ζητά η Βουλγαρία

Tις προσπάθειές της για να αξιώσει από την Τουρκία αποζημίωση άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υπόθεση προσφύγων που χρονολογείται από το 1913, θα εντείνει η Βουλγαρία.

Ο υπουργός Μπόζχινταρ Ντιμιτρόφ -νυν υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου αρμόδιος για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τις βουλγαρικές κοινότητες του εξωτερικού- δήλωσε σήμερα ότι η βουλγαρική κυβέρνηση θα επιταχύνει τη συλλογή τεκμηρίων ώστε να υποβάλλει το αίτημά της για αποζημίωση από την Τουρκία ως το τέλος του έτους.

Η Βουλγαρία ζητά αποζημίωση για τις περιουσίες περισσότερων από 250.000 Βούλγαρων, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στην ανατολική Θράκη στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων το 1913.

«Η επίλυση του ζητήματος της αποζημίωσης είναι ένας από τους πολλούς όρους (που έχουν τεθεί) στην Τουρκία για την ένταξή της στην ΕΕ», ανέφερε ο Ντιμιτρόφ στο Reuters.

Όπως σημείωσε «βρίσκεται ήδη στην έκθεση προόδου της ΕΕ για την Τουρκία».

«Η Τουρκία έχει αναγνωρίσει το ζήτημα», πρόσθεσε και επεσήμανε: «Δεν έχει πει ότι δεν θα πληρώσει, αλλά θέλει να ξέρει ακριβώς το ποσό».

Ερωτηθείς σχετικά με το αίτημα για αποζημίωση από τη Βουλγαρία, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου ζήτησε την αποφυγή των σχολίων που θα μπορούσαν να βλάψουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι τουρκο-βουλγαρικές σχέσεις έχουν αναπτυχθεί αρκετά καλά ώστε να αποτελούν ένα πρότυπο για την περιοχή από τον Ψυχρό Πόλεμο () Αυτό που συνέβη στην ιστορία δεν πήρε τη μορφή μιας μονόδρομης μετανάστευσης», ανέφερε επίσης ο Νταβούτογλου σε συνέντευξη Τύπου.

«Δύο εκατομμύρια Τούρκοι ήρθαν από τη Βουλγαρία εκείνη την εποχή (…) Το όφελος από την αποχή από δηλώσεις που θα έβλαπταν την τουρκο-βουλγαρική φιλία είναι μεγάλο», υπογράμμισε.

Μια βουλγαρο-τουρκική επιτροπή θα συνέλθει μόλις η Βουλγαρία είναι έτοιμη να δείξει συγκεκριμένα τεκμήρια και να αρχίσει συνομιλίες για μια ρύθμιση, είχε προσθέσει εξάλλου ο Ντιμιτρόφ.

Περίπου 2.300 έγγραφα έχουν συλλεγεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο αναμένεται ότι φέτος θα παρουσιαστούν χιλιάδες ακόμη από τους συγγενείς Βουλγάρων προσφύγων και αυτό σημαίνει ότι το αίτημα για αποζημίωση μπορεί να ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, είχε σημειώσει.

Σύμφωνα με το Βούλγαρο υπουργό, το ζήτημα της αποζημίωσης είναι πιθανό να συζητηθεί κατά την επίσκεψη του Βούλγαρου πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ στην Τουρκία στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου.

Εκατοντάδες χιλιάδες Βούλγαροι απελάθηκαν από την ανατολική Θράκη το 1913. Η Τουρκία αναγνώρισε τα δικαιώματα των προσφύγων σε συνθήκη του 1925, όμως η συμφωνία αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ, κατέληξε ο Ντιμιτρόφ.ΠΗΓΗ

"Kάθε χρόνο έρχεται πιο κοντά η επιδίωξη για ένωση όλων των Αλβανών σε ένα κράτος"...Οι Αλβανοί προκαλούν...Απαιτούμε απάντηση από το Ελληνικό ΥΠ. ΕΞ!


"Kάθε χρόνο έρχεται πιο κοντά η επιδίωξη για ένωση όλων των Αλβανών σε ένα κράτος. Εκτός της Αλβανίας και του Κοσόβου, υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου οι Αλβανοί αποτελούν τη πλειοψηφία του πληθυσμού, όπως η νότια Σερβία, η δυτική "Μακεδονία", περιοχές της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου". Jakup Krasniqi, πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Κοσόβου, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του UCK...

Στο κέντρο, ο κύριος με στρατιωτικη στολή...έχει πάρει φόρα κι ελπίζουμε να βρεθεί ένας γνήσιος Έλληνας να του την κόψει!!!

strategy-geopolitics

Περιπολίες πολιτών


Αναρτήθηκε από http://eglimatikotita.blogspot.com/.

Οι περίπολοι των πολιτών έχουν εμφανιστεί εδώ και περίπου ένα χρόνο στους δρόμους της Ιταλίας.

Οι περίπολοι θα επιτρέψουν στους απλούς πολίτες να βοηθήσουν στην αστυνόμευση χωρίς όμως να εκτελούν το ρόλο της αστυνομίας.

Η αστυνόμευση γίνετε σε περιοχές που υπάρχει αυξανόμενη εγκληματικότητα από αλλοδαπούς κυρίως.
Ναρκωτικά,πορνεία,εμπόριο όπλων κλπ.

Δείτε εδώ το άρθρο και το βίντεο του BBC
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8291187.stm

Μια τέτοια ενέργεια από πλευράς Ελλήνων πως θα σας φαινότανε?
Λεπτομέρειες σε λίγες μέρες......

Ο θεοδωρος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η Νέα Τάξη αντεπιτίθεται!":

ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ.ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΠΣΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ ; ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ( ρατσιστικά κόμματα και ομοϊδεάτες). ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ .ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΕΠΟΥΣΗ , ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ! ΦΑΣΙΣΤΑΣ Ο ΜΙΚΗΣ ,Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ , Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ! ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ !ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΛΑΣΑΡΟΥΝ !ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΩΣΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ! ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ! ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΑ . ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΤΟΥΡΚΑΛΑΔΕΣ ΕΕΕ... ΣΥΓΓΝΩΜΗ ,ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΑ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ,ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΩΤΟΙ , ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΣ .ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ : ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ , ΑΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ << ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ >> ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ Η Ο ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ;

Οι λαθρομετανάστες κακοποιούν γυναίκες στο Σύνταγμα...ένα χάος στο κέντρο της Αθήνας! Παρακολουθείστε το βίντεο και μετά κρίνετε μόνοι σας αν η Αθήνα

"Απελευθέρωση" της Ερμού από τους λαθρομετανάστες μικροπωλητές


Πολλοί θα το έχετε αντιληφθεί. Τον τελευταίο καιρό, και έπειτα από διαμαρτυρίες των καταστηματαρχών ο πεζόδρομος της Ερμού, έχει ανακτήσει την παλαιά του όψη. Πέρυσι τέτοια εποχή, εν μέσω των γιορτών, ο πεζόδρομος ήταν μόνιμα κατειλλημένος από εκατοντάδες λαθρομεταναστές μικροπωλητές.

Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι μικροπωλητές έχουν εξαφανιστεί! Την θέση τους έχουν "πάρει" δεκάδες άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι επιτηρούν την περιοχή χωρισμένοι σε μικρές ομάδες.

Για χρόνια ο Δήμαρχος μας πουλούσε το παραμύθι ότι ήταν αδύνατο να καθαρίσει την περιοχή από τους λαθρέμπορους. Τελικά φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο δύσκολο!

Καιρός είναι τώρα να αρχίσουν να μαζεύουν και λίγο την πλατεία Μοναστιρακίου, η ανάπλαση της οποίας κόστισε 3.200.000 εκ. ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο, ώστε να μπορούν οι... λαθρομετανάστες να απλώνουν "με χάρη" τις κουρελούδες!

Επειδή οι τραπεζικές κάρτες δημιουργούν προβλήματα ανασφάλειας, έρχεται το "χάραγμα"
Γερμανία: Ιός μπλοκάρει περισσότερες από 20 εκατομμύρια τραπεζικές κάρτες. Περισσότερες από 20 εκατομμύρια τραπεζικές κάρτες Eurocheque (EC), δηλαδή σχεδόν οι μισές από αυτές που εκδίδονται από τα ταμιευτήρια και περιφερειακές γερμανικές τράπεζες, εξακολουθούσαν σήμερα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές λόγω ενός ιού του 2010, σύμφωνα με την ομοσπονδία του τομέα. Από την 1η Ιανουαρίου περίπου 20 εκατομμύρια κάρτες EC από τα 45 εκατομμύρια και 3,5 εκατομμύρια πιστωτικές κάρτες από τα 8 εκατομμύρια που έχουν εκδοθεί από αυτά τα ιδρύματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάληψη χρημάτων στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών στη Γερμανία και το εξωτερικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδίας DSGV.

Η βλάβη προέρχεται από ένα "πρόβλημα του έτους 2000 που εμφανίστηκε καθυστερημένα", ορισμένα ηλεκτρονικά τσιπ τραπεζικών καρτών δεν αναγνωρίζουν το νέο έτος 2010, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι αυτό δεν θέτει κανένα πρόβλημα ασφάλειας. Επίσης οι κάρτες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή αγορών σε πολλά καταστήματα, προσθέτει το DSGV, το οποίο ελπίζει στην πλήρη αποκατάσταση του θέματος για τα καταστήματα και στην καταβολή των χρημάτων "ως την ερχόμενη Δευτέρα".

ikypros

ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ.

Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΔΕ ΘΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΘΕΙ, ΔΕ ΘΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ.

ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ.

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΗΜΑΤΑ.


Στη ιστοσελίδα του Αδωνη Γεωργιάδη διαβάζουμε μεταξύ άλλων τα εξής:

Υ.Γ. Οφείλω να πω ότι κάθε ανεξάρτητη προσπάθεια συλλογής υπογραφών είναι ευπρόσδεκτη, στο τέλος όμως για να κατατεθούν στην Βουλή χρειάζεται ούτως ή άλλως ένα κόμμα, για να τις υποστήριξη. Εάν μέχρι τέλους το μόνο κόμμα που θα συλλέγη υπογραφές είναι ο ΛΑ.Ο.Σ. τότε δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να μας τις φέρουν για να τις συνυπολογίσουμε. Ειδάλλως δεν θα μπορούν να προσμετρηθούν με τις δικές μας και θα παραμείνουν ασχολίαστες μέσα σε κάποιο ντουλάπι της Βουλής. Οφείλουμε όλοι να καταλάβουμε ότι το πολίτευμά μας είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και το σύστημα αυτό λειτουργεί μέσω κομμάτων. Ό,τι συμβαίνει εκτός αυτών, είναι πολιτειακά ως μή γενόμενον! Ας αφήσουν λοιπόν κάποιοι τις μεμψιμοιρίες για τον ΛΑ.Ο.Σ. και ας κατανοήσουν ότι είναι μεγάλη η ευλογία που μας προσέφεραν οι 386.000 πολίτες που ψήφισαν ΛΑ.Ο.Σ. στις περασμένες εκλογές. Χάριν σε αυτούς υπάρχουμε εμείς τώρα μέσα στην Βουλή και υπάρχει η δυνατότητα να αγωνιστούμε έστω. Ειδάλλως μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, το πάνδημο περί Δημοψηφίσματος αίτημα, δεν θα είχε ακουστεί καν. Περιττό να πω ότι όσοι υπογράψουν σε αυτό το αίτημα περί Δημοψηφίσματος, ούτε μέλη του ΛΑ.Ο.Σ εγγραφόνται, ούτε ψηφοφόροι του δηλώνουν. Το ερώτημα απευθύνεται σε όλους τους έλληνες, αλλά λόγω συστήματος αναγκαστικά ένα κόμμα πρέπει να το εκπροσωπήση Κοινοβουλευτικά ή πολλά περισσότερα του ενός βέβαια, εάν το επιθυμούν."

Κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει στον κ. Αδωνη Γεωργιάδη, πως η χειρότερη διαχείριση του λογικού συνειρμού, είναι η εκβιαστική του κατάχρηση. Κι όταν αυτή η πρακτική αναγορεύεται σε κυρίαρχη από έναν πολιτικό ηγέτη, τότε το μόνο που τροφοδοτεί είναι την εγκράτεια και την επιφυλακτικότητα για τις ανομολόγητες προθέσεις του.


του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

http://ellinikoforum.blogspot.com/2010/01/blog-post_6215.html


Κάποιος θα πρέπει επίσης να του καταδείξει, πως ο σεβασμός στη δημοκρατία, δεν έχει τίποτε το κοινό με την πολιτικάντικη και καιροσκοπική διαχείριση των αδιέξοδων τακτικισμών που υποτάσσουν το μεγαλείο της πολιτικής στους στενόμυαλους σχεδιασμούς των κομματικών εκπροσώπων.Κάποιος θα πρέπει τέλος να τον βοηθήσει να διακρίνει τη διαφορά, που είναι και δεδομένη και αυτονόητη, ανάμεσα στην καθολική στάση αντίστασης του Ελληνικού λαού στην κατευθυνόμενη αφελληνοποίηση θεσμών, δομών και κοινωνίας, και στην υστερόβουλη απόπειρα υποταγής αυτής της καθολικής στάσης ευθύνης, στα κοντόφθαλμα σχέδια κομματικού τακτικισμού με στόχο τις όποιες ενδοπαραταξιακές αντιπαραθέσεις, φιλοδοξίες και ηγεμονικούς σχεδιασμούς των ηγετών.

1. Το «ευπρόσδεκτον» επομένως της μεγάλης πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ», ήταν ευπρόσδεκτο πρίν απ όλα και κυρίως στο νου και στις καρδιές των ανθρώπων που αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και μαχητικότητα τη μεγάλη πατριωτική πρωτοβουλία, πριν απ όλα και κυρίως, γιατί ήταν μια πρωτοβουλία ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ.
Μια πρωτοβουλία που δεν επεδίωξε να καπελώσει αλλά και δεν αφέθηκε να χειραγωγηθεί από το πολιτικό σύστημα και από τις συνιστώσες διαχείρισής του.
Ως τέτοια λοιπόν αγκάλιασε το σύνολο των πατριωτών της Ελληνικής κοινωνίας και αγκαλιάστηκε από αυτήν. Από τους πατριώτες όλων των κομμάτων, φυσικά και του ΛΑ.Ο.Σ. και απετέλεσε στα χέρια τους όχι απλά ένα φύλο χαρτί καταγραφής ονομάτων, αλλά ένα ανεκτίμητο ιδεολογικοπολιτικό εφόδιο, ένα εργαλείο αντίστασης και μάχης που έθεσε το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις και ανέβασε ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων.

2. Το ουσιαστικό στη μεγάλη μας πολιτική - πατριωτική πρωτοβουλία, δεν ήταν η de - facto ενσωμάτωσή της στις συστημικές λογικές διαχείρισης, αλλά η έμπρακτη αμφισβήτησή τους.
Δεν απετέλεσε διαδικασία προσαρμογής, δεν προδιέγραψε τον αδιέξοδο εκφυλισμό της στις συμπληγάδες του πολιτικού συστήματος, αλλά ταυτίστηκε με μια μεγάλη ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κι αυτό φυσικά δε συνέβη τυχαία.
Έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι αυτή η μάχη ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση της Νέας Τάξης, δε θα είναι τηλεοπτικό παιχνιδάκι μπροστά στις κάμερες του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, αλλά μια μάχη ευθύνης μέσα στην ίδια την κοινωνία.
Μια μάχη αντίστασης μέσα στη γειτονιά.
Μια μάχη ανατροπής στο πεζοδρόμιο και στην πλατεία.
Μια μάχη ζωής σε τελευταία ανάλυση μέσα από την οποία ο Ελληνικός λαός έχει μόνο μια επιλογή. ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.

Γιατί αν δεν νικήσει, τότε το μόνο που του μένει είναι ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΘΕΙ.


3. Το καθοριστικό στην ασυμβίβαστη πολιτική - πατριωτική μας πρωτοβουλία, είναι το γεγονός πως από την πρώτη στιγμή, άνοιξε ασυμβίβαστο μέτωπο με τη λογική του «πολιτειακά ως μη γενόμενον».
Διότι αυτό δε συνιστά την πεμπτουσία της Δημοκρατίας, αλλά την πλέον δόλια τακτική που οδηγεί στην αποδυνάμωση, τον ευνουχισμό και τη χειραγώγηση της ψυχής ενός λαού που ξεσηκώνεται αποφασισμένος να ανατρέψει ένα ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΘΕΣΗΣ σε βάρος της υπόστασής του, και ταυτόχρονα δηλώνει ασυμβίβαστος με φραστικά φτιασιδώματα ενός νομοσχεδίου εκτρωματικού, που μόνο ως Δούρειος ίππος στα θεμέλια της κοινωνίας μπορεί να λειτουργήσει.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, ξεκίνησε έναν αγώνα έντιμο, αυθεντικό, πολιτικά ξεκάθαρο και ασυμβίβαστο, έναν αγώνα εξ ορισμού αποστασιοποιημένο από τακτικίστικες λογικές. Έναν αγώνα που δεν μπήκε σε κανενός είδους αντιπαράθεση με κανέναν. Έναν αγώνα που ξεκίνησε αντιμετωπίζοντας ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ και όχι ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ κάθε παράλληλη προσπάθεια.

Γιατί αυτός ο αγώνας δεν εμφορείται από φοβικά σύνδρομα στις παράλληλές του διαδρομές.

Αρνείται όμως πεισματικά να ευνουχιστεί και να συνθλιβεί στις συμπληγάδες των ανομολόγητων ή και ομολογημένων λογικών τακτικισμού των πολιτικών κομμάτων.


Γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι εφαλτήριο για την ευόδωση των όποιων ευρύτερων ενδοπαραταξιακών επιδιώξεων και συμβιβασμών.

Είναι ένας αγώνας που στοχεύει στην αφύπνιση της Ελληνικής ψυχής, με στόχο τη μαχητική και αποφασισμένη, συντονισμένη και ασυμβίβαστη δράση της μέχρι την τελική νίκη.

Απέναντί μας δεν είναι τα πολιτικά κόμματα και οι ψυχές των ανθρώπων που τα πλαισιώνουν.

Απέναντί μας είναι η Νέα Τάξη.

Είναι το πολιτικό σύστημα που συμβιβάστηκε και παραδόθηκε σ αυτήν.
Είναι και οι πολικές ηγεσίες που δεν αρνούνται το συμπληρωματικό τους ρόλο μέσα στις γενικότερες επιδιώξεις της. Κι αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να αποκρυβεί πίσω από τη λάμψη καιροσκοπικών φραστικών οχλαγωγιών και «επιχειρημάτων».

Ταυτιζόμαστε επομένως με την ουσία των επιχειρημάτων της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ και την αυθεντικότητα του παλλαϊκού ξεσηκωμού, γιατί δεν έχουμε στα χέρια μας απλά ένα χαρτί αλλά ένα πολύτιμο όπλο αντίστασης και μια ψυχή αποφασισμένη να τουσ χαλάσουμε τη μανέστρα και να ακυρώσουμε στην πράξη τα επικίνδυνα σχέδια τους.