Τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων στο μεταπορροφητικό και μεταγευματικό στάδιο (μεταγευματική λιπαιμία) αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, ανεξάρτητα από την ηλικία και άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου.

Η υπερτριγλυκεριδαιμία δύναται να είναι αποτέλεσμα αυξημένου ρυθμού έκκρισης τριγλυκεριδίων από το ήπαρ ή/και μειωμένου ρυθμού απομάκρυνσής τους από τους περιφερικούς ιστούς. Συνεπώς, παρεμβάσεις που μειώνουν τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, είτε μειώνοντας την έκκριση είτε αυξάνοντας την απομάκρυνσή τους και τη μεταγευματική λιπαιμία, είναι χρήσιμες για την πρόληψη της στεφανιαίας νόσου.

Στο Εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας (ΕΔΚΔ) έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες σε αυτήν την ερευνητική περιοχή. Τα σημαντικότερα ευρήματα από τις μελέτες αυτές είναι:

* Το βραχυχρόνιο ενεργειακό έλλειμμα, ανεξάρτητα από την προέλευσή του (δηλαδή από άσκηση ή δίαιτα ή συνδυασμό αυτών), μειώνει τα επίπεδα τριγλυκεριδίων. Συνεπώς, όταν ο στόχος είναι η μείωση ή η πρόληψη της υπεργλυκεριδαιμίας, η άσκηση και η μείωση της ενεργειακής πρόσληψης (δίαιτα) μπορούν να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά ή να συνδυάζονται, ανάλογα με τις δυνατότητες και προτιμήσεις του ατόμου.


*Από την άλλη, για το ίδιο ενεργειακό έλλειμμα η αερόβια άσκηση υψηλής έντασης και η άσκηση με αντιστάσεις φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές στη μείωση των τριγλυκεριδίων από την αερόβια άσκηση μέτριας έντασης και τη δίαιτα.

* Η υποτριγλυκεριδαιμική δράση της αερόβιας άσκησης οφείλεται στην αύξηση της απομάκρυνσης των τριγλυκεριδίων από τους περιφερικούς ιστούς. Η αερόβια προπόνηση υψηλής έντασης, όμως, μειώνει την παραγωγή των τριγλυκεριδίων από το ήπαρ.

* Ακόμα και μια μέτρια απώλεια βάρους (~10%) μέσω περιορισμού της πρόσληψης υδατανθράκων και κορεσμένων λιπών δύναται να ομαλοποιήσει τη μεταγευματική λιπαιμία, ακόμα και αν οι ασθενείς παραμένουν κλινικά παχύσαρκοι. Παράλληλα αυξάνει σημαντικά η ινσουλινοευαισθησία και βελτιώνονται και άλλοι δείκτες υγείας και έτσι υπάρχουν επιπλέον οφέλη από αυτή τη μέτρια απώλεια βάρους.

* Είναι αναγκαίος ο έλεγχος του ενεργειακού ισοζυγίου (δίαιτας και άσκησης) πριν από τον προσδιορισμό των επιπέδων τριγλυκεριδίων. Συνεπώς, κατά το βιοχημικό έλεγχο ρουτίνας, καλό είναι το άτομο την προηγούμενη ημέρα να διατρέφεται και να δραστηριοποιείται όπως συνηθίζει, ώστε τα αποτελέσματα των εξετάσεών του να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά της «πραγματικής» του κατάστασης.ΠΗΓΗ