Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Οι αρετές του Έλληνα..

Οι αρετές του Έλληνα...(The virtues that come with being Greek)
 • Όταν ο Θεός δημιούργησε τα έθνη, έδωσε στο κάθε έθνος από δύο αρετές.
 • (When God created the the various Nationalities, he bestowed 2-virtues to each).
 • Έτσι, έκανε τους Αμερικάνους. (Thus, he made Americans):
  • τακτικούς και (Punctual and Law-abiding)
  • νομοταγείς,
 • τους Γερμανούς (the Germans)
  • αποφασιστικούς και (decisive and studious)
  • μελετηρούς,
 • τους Ιάπωνες (the Japanese)
  • εργατικούς κι (productive and patient)
  • υπομονετικούς.
 • Για τους Έλληνες είπε: (about the Greeks, He said:)
  • θα είναι έξυπνοι, (they shall be intelligent, honest, and work for government service)
  • τίμιοι και
  • θα δουλεύουν στο δημόσιο.
· Όταν τελείωσε τη δημιουργία του Κόσμου τον πλησίασε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του είπε:
· (When he finished creating the world, the Archangel Gabriel approached him and said:)
 • Κύριε, έδωσες σε όλα τα έθνη από δύο αρετές αλλά στους Έλληνες έδωσες τρεις.
 • (Lord, you gave to all nationalities only two virtues, but to the Greeks you gave three).
 • Αυτό θα τους κάνει πολύ ισχυρούς και θα διαταράξει τις ισορροπίες πάνω στη γη.
 • (That will make make them too powerful and disrupt the ballance of nations on the earth).
 • Έχεις δίκιο Γαβρίλε, είπε ο Κύριος. (You are correct, Gabriel, said the Lord).
  • Στάθηκα απρόσεχτος κι αυτή μου η απροσεξία θα κάνει τους Έλληνες
   να κυριαρχήσουν σε όλο τον κόσμο.
  • (This oversight will make the Greeks masters of the world).
  • Κάτι πρέπει να κάνω αλλά δεν μπορώ να ανακαλέσω τις αρετές που τους έδωσα.
  • (I must do something, but I can't recall the virtues I've already given them).
 • Το βρήκα. Θα παραμείνουν και οι τρεις αρετές αλλά κάθε Έλληνας θα
  μπορεί να κάνει χρήση μόνο των δύο.
 • (Eureka! All three virtues will remain, but each Greek will only be able to have his choice of any two of the three).
 • Κι έτσι κι έγινε. (And so it came to pass):
  • Αν ένας Έλληνας είναι τίμιος και δουλεύει στο δημόσιο δεν είναι έξυπνος,
  • (If a Greek is honest and works for the Government, he's not intelligent),
  • αν είναι έξυπνος και δουλεύει στο δημόσιο δεν είναι τίμιος,
  • (If he's intelligent and works for the Government, he's not honest),
  • κι αν είναι έξυπνος και τίμιος δεν δουλεύει στο δημόσιο.
  • (and if he's intelligent and honest, then he's not working for the Government).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου