Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Σταματάει η κατασκευή της Ιονίας Οδού!!!

Λόγω των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το έργο

Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2473/2010 απόφασή του έκανε δεκτή αίτηση κατοίκων και ιδιοκτητών ακινήτων του Δήμου Ζαχάρως Ηλείας που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 30.5.2006 υπουργική απόφαση με την οποία ενεκρίθησαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του τμήματος της Ιονίας Οδού που διέρχεται από την λίμνη Καϊάφα. Όπως είναι γνωστό η Ιονία Οδός συνδέει τους λιμένες Πατρών και Καλαμάτας.Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση η λίμνη Καϊάφα εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000. Ακόμη, το ΣτΕ έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων ότι παράνομα επιλέχθηκε η χάραξη της Ιονίας Οδού από τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας της λίμνης Καϊάφα, χωρίς να εκτιμηθεί ότι αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην λίμνη, όπως και στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής.Τέλος, το ΣτΕ έλαβε υπόψιν του την προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σημαντικές επιπτώσεις του έργου κατασκευής της Ιονίας Οδού στο περιβάλλον της λίμνης Καϊάφα. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα, με συνέπεια να τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου