Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Σαφάρι" για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα από τo ΕπικουρικόΟυσιαστικές αλλαγές στην λειτουργία και την διαχείριση στο Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων των ασφαλιστικών εταιριών θέτει ο πρόεδρός της διαχεριστικής επιτροπής Δ. Ζορμπάς, προκείμενου να ξεπεράσει τα προβλήματα και κύρια το υψηλό έλλειμμα που εμφάνισε πέρυσι ,που έφθασε στα 608,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο σημερινό ΒΗΜΑ οι στόχοι είναι «να τροποποιηθούν ή να βελτιωθούν ορισμένες πρακτικές οι οποίες αφενώς δυσχεραίνουν το έργο του επικουρικού και αφετέρου επιβαρύνουν τον καταναλωτή στις τελικές χρεώσεις» Ειδικότερα αναφέρει οτι το επικουρικό κεφάλαιο για το μέλλον επιδιώκει:

* Μεταφορά του Κέντρου Πληροφοριών από την ΕΠΕΙΑ στο Επικουρικό Κεφάλαιο, γεγονός που θα συμβάλει στον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, στην αύξηση των εσόδων του επικουρικού, στην πρόσκτηση νέων εργασιών για τις ασφαλιστικές και επιπλέον έσοδα για το κράτος.

* Αντικειμενικοποίηση των ζημιών σωματικών βλαβών για τις αποζημιώσεις του επικουρικού κεφαλαίου. Μια ρύθμιση αυτού του είδους θα ορθολογικοποιήσει τα έξοδά μας.

* Οικονομικός έλεγχος σε όλες τις περιπτώσεις εκκαθάρισης εταιρειών που έκλεισαν και επαναπροσδιορισμός του χρόνου και του τρόπου εκκαθάρισης

* Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των αποζημιώσεων που φθάνουν στον τελικό παραλήπτη».

Επίσης σε σχετικά ερώτηση για το πώς θα αυξήσει τα έσοδα ο κ Ζορμπάς αναφέρει στην Εφημερίδα, ότι θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό των ανασφαλίστων αυτοκινήτων , στην αντικειμενικοποίηση των ζημιών στον επαναπροσδιορισμός του κόστους του Επικουρικού, καθώς και η εφαρμογή ενός συντηρητικού πλάνου πληρωμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου