Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Ψάχνουν για «μαϊμού» ασφαλιστικά συμβόλαια στην ΑΣΠΙΣ

Μεγάλες διαφορές στα δηλωμένα ποσά ασφαλιστικών συμβολαίων σε σχέση με αυτά που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι εντόπισε ο εποπτικός έλεγχος στην Ασπίς και οι επόπτες Εκκαθάρισης και Χαρτοφυλακίου Ζωής προκειμένου να βγάλουν άκρη καλούν τους πρώην παραγωγικούς συνεργάτες της εταιρίας σε συνεργασία.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι η ανακοίνωση-πρόσκληση που εξεδωσε στην οποία αναφέρουν:

«Από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται και ειδικά σε προϊόντα εφ άπαξ καταβολής (όπως π.χ. στα ΑΣΠΙΣ ASSET), προέκυψαν διαφορές μεταξύ των πράγματι καταβληθέντων χρηματικών ποσών από ασφαλισθέντες και του ποσού για το οποίο εκδόθηκαν τα κατά περίπτωση ασφαλιστήρια συμβόλαια. Προκειμένου να επισπευσθεί το έργο μας, για το συμφέρον των ασφαλισθέντων, σας ζητούμε να μας γνωρίσετε, σε ποια από τα ασφαλιστήρια στα οποία διαμεσολαβήσατε, υπήρξαν σχετικές διαφορές, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα ποσά εάν σας είναι γνωστά.

Γνωρίστε μας επίσης, αν έχετε διαμεσολαβήσει σε ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία δεν είχαν εισπραχθεί ασφάλιστρα, από την εταιρεία.

Η συνεργασία σας στα ανωτέρω, θεωρούμε ότι θα είναι σημαντική για την ταχύτερη πρόοδο του έργου μας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου