Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

΄΄Κόβουν΄΄ τις ενισχύσεις στους Πυρόπληκτους Βιοκαλλιεργητές.

Aξιοπερίεργο και απαράδεκτο χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Γεωπόνων του Νομού Λακωνίας, το έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με αρ. πρωτ. 150396/02.12.2009, σύμφωνα με το οποίο καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών να κάνουν διασταυρωτικούς ελέγχους με τα αρχεία πληρωμών των Π.Σ.Ε.Α. προκειμένου να διασταυρωθεί εάν σε δικαιούχους Γεωργοπεριβαντολογικών Ενισχύσεων (Βιολογικά, Νιτρορύπανση κ.λ.π.) έχουν χορηγηθεί κρατικές ενισχύσεις για απώλεια αντιστάθμισης εισοδήματος ή/και ενισχύσεις ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου απο τις πυρκαγιές του 2007 .Η επιστολή:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΗ 9, ΣΠΑΡΤΗ
Τ.Κ. 23100
Σπάρτη, 3 Μαρτίου 2010
ΠΡΟΣ:
1) κα ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ

2) κο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
ΑΧΑΡΝΩΝ 241, ΑΘΗΝΑΚΟΙΝ.:
1) κ.κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2) κο ΝΟΜΑΡΧΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3) κο ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4) κκ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

5) κο ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Α.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

6) κο ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

7) κο ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

8) κο ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9) Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 150396/02.12.2009 ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Λακωνίας επιθυμεί να θέσει υπ’ όψη σας το πραγματικά αξιοπερίεργο και απαράδεκτο έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με αρ. πρωτ. 150396/02.12.2009, που αφορά «τον έλεγχο των ενισχύσεων των ενταγμένων δικαιούχων στο μέτρο 2.1.4 «Γεωργοπεριβαντολογικές Ενισχύσεις» με το αρχείο πληρωμών Π.Σ.Ε.Α από τις πυρκαγιές του έτους 2007».

Εδώ θα πρέπει κατ’ αρχάς να διευκρινιστεί αν η απόφαση περιλαμβάνει και τους δικαιούχους του μέτρου 3,1 «Βιολογική Γεωργία» ή μόνο τους δικαιούχους του μέτρου 2.1.4.

Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. να προβούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους με τα αρχεία πληρωμών των Π.Σ.Ε.Α. προκειμένου να διασταυρωθεί εάν σε δικαιούχους Γεωργοπεριβαντολογικών Ενισχύσεων (Βιολογικά, Νιτρορύπανση κ.λ.π.) έχουν χορηγηθεί κρατικές ενισχύσεις για απώλεια αντιστάθμισης εισοδήματος ή/και ενισχύσεις ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που από το διοικητικό, διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι ελήφθησαν ενισχύσεις από τα ΠΣΕΑ για τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα, θα πρέπει σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, «ανεξαρτήτως ποσού (!)», άμεσα και με ευθύνη των υπηρεσιών, να ειδοποιηθούν οι δικαιούχοι να επιστρέψουν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες τις ενισχύσεις που τους χορηγήθηκαν για το έτος 2008 και να πραγματοποιηθεί απένταξη από το πρόγραμμα και λύση της σύμβασης (!).

Επιπλέον απαιτείται διευκρίνιση στο σημείο που αναφέρεται στα αγροτεμάχια τα ενταγμένα στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας, αν η επιστροφή της ενίσχυσης αφορά το πληγέν αγροτεμάχιο και την απένταξη του ή συνολικά όλα τα αγροτεμάχια του παραγωγού.

Η απόφαση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί επιεικώς υπερβολική και άδική, αν όχι παράτυπη, εκδικητική και κυριολεκτικά πέρα από κάθε λογική.

Επισημαίνουμε ότι:

1.

Το έγγραφο κάνει λόγο για κυρώσεις σε όσους έλαβαν ενισχύσεις χωρίς να κάνει διάκριση στο ύψος και το είδος της ζημιάς, καθώς αναφέρει ότι οι κυρώσεις θα επιβληθούν σε όλους «ανεξαρτήτου ποσού» που έλαβαν, αρά χωρίς να γίνεται διάκριση στο μέγεθος της ζημιάς.
2.

Δεν λαμβάνεται υπ’ όψη ότι οι δικαιούχοι συνεχίζουν να καλλιεργούν με βιολογικό τρόπο τα χωράφια τους και εξακολουθούν να πιστοποιούν τα αγροτεμάχια σε οργανισμούς ελέγχου βιολογικών προϊόντων και να πληρούν τους όρους του μέτρου.
3.

Δεν γίνεται διάκριση αν η πυρκαγιά έχει πλήξει μόνο ένα μικρό μέρος της εκμετάλλευσης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων στα καλλιεργημένα αγροτεμάχια κάηκαν μόνο ορισμένα περιμετρικά δέντρα.
4.
Δεν γίνεται διάκριση για το είδος της ζημιάς, αν πρόκειται για απώλεια παραγωγής ή ανασύσταση και σε ποιο βαθμό.
Οι συνέπειες της εφαρμογής μιας τέτοιας απόφασης θα είναι τραγικές για τους πυρόπληκτους παραγωγούς αλλά και συνολικά για την τοπική κοινωνία και οικονομία.
Η συνολική έκταση των πυρόπληκτων Δ.Δ. είναι 1.425,7 km2 (39,2% της συνολικής έκτασης του νομού). Ο πληθυσμός των συγκεκριμένων Δ.Δ., αποτελεί το 54% του συνολικού πληθυσμού του νομού μας και παρουσιάζει αύξηση, ενώ αυξημένα είναι σε αυτά και τα ποσοστά των νέων αγροτών και αυτών που βρίσκονται πριν τη συνταξιοδότηση. Σημαντικό ποσοστό ατόμων απασχολούνται αποκλειστικά ως αγρότες (31%), αξιόλογο ποσοστό είναι ανειδίκευτοι εργάτες (13,8%), ενώ ένα 30% μοιράζεται ισόποσα ανάμεσα στους ειδικευμένους τεχνίτες, τους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και τους υπαλλήλους γραφείου.
Η Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση (ΧΓΕ) στις πυρόπληκτες περιοχές του νομού ανέρχεται σε 585,6 χιλιάδες στρέμματα δηλαδή το 43,5% της συνολικής ΧΓΕ του νομού.
Οι βιοκαλλιεργητές, συνεχίζουν να καλλιεργούν με το βιολογικό τρόπο παραγωγής. Υπέστησαν μικρές ή μεγάλες ζημιές από τις πυρκαγιές και με την εφαρμογή της απόφασης αυτής, χωρίς να γίνεται διάκριση του ύψους ζημίας ή του ποσού που έλαβαν, απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Η ενέργεια αυτή στερείται κάθε λογικής και έχει ξεσηκώσει οργή και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω θα επιθυμούσαμε λοιπόν την άμεση ανάκληση του εν λόγω εγγράφου, και την επαναξιολόγηση της όλης διαδικασίας, ώστε να εξαιρεθούν από τη λήψη των επιδοτήσεων οι πραγματικά καμένες εκτάσεις και όχι συλλήβδην το σύνολο των εκτάσεων του κάθε πυρόπληκτου παραγωγού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αραχωβίτης Σταύρος Γιαννακάκη Ειρήνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου