Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Τι είναι τα Μεταλλαγμένα

Το πρόβλημα
Τα μεταλλαγμένα είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί στο εργαστήριο και δεν θα μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν με φυσικό τρόπο. Διασταυρώνονται με φυσικούς οργανισμούς, αναπαράγονται, μεταναστεύουν και μεταφέρονται, με απρόβλεπτες και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράγονται από ελάχιστες εταιρίες που τα πατεντάρουν μονοπωλώντας το συνολικό έλεγχο της γεωργίας και της διατροφής.

Οι επιπτώσεις:
Η Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωση των μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον, διότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι ανυπολόγιστοι και μη αναστρέψιμοι, ενώ η απειλή για τη βιοποικιλότητα, την οικολογική ισορροπία και τη διατροφική ασφάλεια είναι άμεση.

Κίνδυνοι για την υγεία:
  • Εμφάνιση νέων αλλεργιών
  • Αύξηση ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά
  • Τοξική δράση

Κίνδυνοι για το περιβάλλον:
  • Αλλοίωση βοιοποικιλότητας
  • Αύξηση χρήσης φυτοφαρμάκων
  • Αύξηση αντοχής ζιζανίων και εντόμων σε ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα αντίστοιχα
  • Μεταφορά γονιδίων και γενετική επιμόλυνση σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου