Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Και γήπεδο και εμπορικό και μούγκα στου ΣΥΡΙΖΑ τη στρούγκα ! ! !Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής...


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποφάσισε να προωθήσει το πρόγραμμα της διπλής ανάπλασης και να αντιμετωπίσει τα σοβαρά και αλληλεξαρτώμενα προβλήματα που ανέκυψαν στο παρελθόν, προσπαθώντας παράλληλα να διασφαλίσει ότι αυτά δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.
Το πρόγραμμα της διπλής ανάπλασης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον ν. 3481/2006 αναθεωρείται ως προς το σχεδιασμό του και την διαδικασία υλοποίησής του, ως εξής:
Καταργείται πλήρως το δημοτικό και πολυλειτουργικό κτίριο του Δήμου Αθηναίων.
Καταργείται πλήρως το κτίριο καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού.
Μειώνονται οι εμπορικές χρήσεις του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί στην δόμηση που θα καταλάμβανε το κτίριο καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού, το οποίο πλέον καταργείται.
Ενσωματώνονται πλήρως στο κτίριο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού και στο όμορο εμπορικό κτίριο, οι εμπορικές χρήσεις του γηπέδου του Παναθηναϊκού, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί εκτός του κελύφους του γηπέδου.
Αυξάνονται σε ποσοστό 50% περίπου οι αθλητικές χρήσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού με ταυτόχρονο περιορισμό κατά το ήμισυ της κάλυψης της εγκατάστασης (οι χρήσεις αυτές θα ανέρχονται συνολικά σε 7.500 τμ περίπου).
Μειώνεται δραστικά ο συντελεστής δόμησης 1,6 του εμπορικού κτιρίου, με τον προσδιορισμό νέου ανώτατου συντελεστή δόμησης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2.
Ο νέος σχεδιασμός των έργων υπαγορεύεται από την ανάγκη απελευθέρωσης του χώρου του γηπέδου του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρου Αλεξάνδρας και απόδοσής του στην κοινή χρήση.
Υπαγορεύεται επίσης από την ανάγκη αναβάθμισης της περιοχής του Βοτανικού, στην οποία μετεγκαθίσταται και το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου.
Με τον παραπάνω ανασχεδιασμό του προγράμματος της ανάπλασης επιτυγχάνονται τα εξής:
· Μειώνεται η συνολική δόμηση του προγράμματος στην περιοχή του Βοτανικού κατά 66.000 τ.μ. περίπου, δηλαδή μειώνεται η προβλεφθείσα με τον ν. 3481/2006 δόμηση κατά ποσοστό 60% περίπου.
· Η νέα επιτρεπόμενη δόμηση στην περιοχή του Βοτανικού θα είναι σαφώς μικρότερη από την αρχική δόμηση που είχε υλοποιηθεί πριν από την κατεδάφιση των εργοστασίων της ΕΤΜΑ.
· Αυξάνονται οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι πρασίνου κατά 30.000 τ.μ. περίπου, πέραν αυτών που είχαν προβλεφθεί με τον ν. 3481/2006.
Για την εφαρμογή του αναθεωρημένου προγράμματος καθορίζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει λόγω αρμοδιότητας ο κύριος φορέας που επισπεύδει το πρόγραμμα ανάπλασης.
Η τελική έγκριση του προγράμματος της διπλής ανάπλασης θα γίνει με προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί μετά την ψήφιση στην Βουλή νέας νομοθετικής ρύθμισης και κατ’ εξουσιοδότηση αυτής.
Με το προεδρικό διάταγμα θα εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, θα εγκρίνονται οι απαιτούμενες μελέτες και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο, που μπορεί να οδηγήσει στην πραγματοποίηση του προγράμματος της διπλής ανάπλασης με εξοικονόμηση χρόνου και ασφάλεια δικαίου.
Απόλυτη χρονική προτεραιότητα θα δοθεί στην έκδοση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη ΠΑΟ στον Βοτανικό και στην ταυτόχρονη κατεδάφιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αθηναίων και από ιδιωτικούς πόρους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επεξεργάζεται ήδη το τελικό σχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης που θα καταθέσει άμεσα στην Βουλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου