Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!


-

Ναι μεν έχουν δάνεια, όμως δεν είναι υπερδανεισμένοι οι Έλληνες (επιχειρηματίες και νοικοκυριά), αφού τα δάνεια τους ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται στο 91%.
Το ποσοστό αυτό απέχει παρασάγγας από το 553% (δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ) του Λουξεμβούργου, το 433% της Μάλτας και το 321% της Κύπρου.

Με βάση έρευνα της ΕΚΤ για τον δανεισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, προκύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση (στην 16η σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια και στην 14η στα καταναλωτικά).
Το τελευταίο διάστημα η υπερχρέωση των Ελλήνων έχει γίνει πλειστάκις πρωτοσέλιδο, ενώ αρκετοί δανειολήπτες εν αναμονή του νομοσχεδίου για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών έχουν προχωρήσει σε «στάση» πληρωμών.
Σήμερα το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν κάποιο δάνειο ανέρχεται στο 60%, ενώ τα συνολικά δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών αποτελούν το 91% του ΑΕΠ.

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΕΚΤ, αφορούν το συνολικό χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Και ο μέσος όρος δανεισμού ως προς το ΑΕΠ για τους 27 της Ε.Ε. διαμορφώθηκε στο 154% και για την ευρωζώνη στο 138%.
Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι με βάση τα στοιχεία Ιανουαρίου 2010 της Τράπεζας Ελλάδος τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις οφείλουν στις τράπεζες 253,993 δισ. ευρώ, από 249,6δισ. ευρώ που ήταν το χρέος τους τον Δεκέμβριο του 2008.

Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι αποκαλυπτικά για το τι ισχύει στην Ελλάδα και τι στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τον δανεισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

- Ηνωμένο Βασίλειο (είναι εκτός ζώνης του ευρώ) με πληθυσμό 61,7 εκατ. άτομα το σύνολο του δανεισμού (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) στο τέλος του 2008 ήταν 5,11 τρισ. ευρώ στο 281% του ΑΕΠ.
- Λουξεμβούργο (πληθυσμός 476.200 άτομα) δάνεια ύψους 202,8 δισ. ευρώ στο 553%.
- Μάλτα (πληθυσμός 404.962 άτομα) δάνεια 25 δισ. ευρώ στο 433% του ΑΕΠ.
- Κύπρος (πληθυσμός 766.400 άτομα) δάνεια 54,4 δισ. ευρώ στο 321% του ΑΕΠ.
- Ιρλανδία (πληθυσμός 4,23 εκατ. άτομα) δάνεια 481 δισ. ευρώ στο 259%.
- Κάτω Χώρες (πληθυσμός 16,47εκατ. άτομα) δάνεια 1,1 τρισ. ευρώ στο 185% του ΑΕΠ.
- Ισπανία (πληθυσμός 45,11 εκατ. άτομα) δάνεια 1,98 τρισ. ευρώ στο 181% του ΑΕΠ.
- Πορτογαλία (πληθυσμός 10,59 εκατ. άτομα) δάνεια 281,76 δισ. ευρώ στο 169% του ΑΕΠ.
- Αυστρία (πληθυσμός 8,31 εκατ. άτομα) δάνεια 420 δισ. ευρώ στο 149% του ΑΕΠ.
- Γερμανία (πληθυσμός 82,31 εκατ. άτομα) δάνεια 3,23 τρισ. ευρώ στο 129% του ΑΕΠ.
- Γαλλία (πληθυσμός 63,39 εκατ. άτομα) δάνεια 2,3 τρισ. ευρώ στο 117% του ΑΕΠ.
- Βέλγιο (πληθυσμός 10,66 εκατ. άτομα) δάνεια 402 δισ. ευρώ στο 117% του ΑΕΠ.
- Ιταλία (πληθυσμός 59,13 εκατ. άτομα) δάνεια 1,8 τρισ. ευρώ στο 115% του ΑΕΠ.
- Σλοβενία (πληθυσμός 2,01 εκατ. άτομα) δάνεια 34,54 δισ. ευρώ στο 93% του ΑΕΠ.
- Ελλάδα (πληθυσμός 11,12 εκατ. άτομα) δάνεια 225 δισ. ευρώ στο 92% του ΑΕΠ.
- Φιλανδία (πληθυσμός 5,3 εκατ. άτομα) δάνεια 165,46 δισ. ευρώ στο 89,6% του ΑΕΠ.
- Σλοβακία (πληθυσμός 5,38 εκατ. άτομα) δάνεια 30,75 δισ. ευρώ στο 47,4% του ΑΕΠ.
- Επίσης στη Δανία που είναι εκτός ευρωζώνης (πληθυσμός 5,5 εκατ. άτομα) δάνεια 554 δισ. ευρώ στο 238% του ΑΕΠ.

Τέλος σημειώνουμε ότι στην Ελλάδα τα στεγαστικά δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται στο 27% (στοιχεία Δεκ. 200Cool έναντι 38,2% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ και 37,8% της ευρωζώνης. Αντίστοιχα τα καταναλωτικά ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι στο 12,9%, έναντι 15,2% στην ευρωζώνη και 14,6% στην Ε.Ε.

Της Έφης Καραγεώργου
capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου