Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Ένας κρίκος της αλυσίδας του περιβάλλοντος είμαστε και όχι τα αφεντικά του...Τι λέμε με τον όρο προστασία του φυσικού περιβάλλοντος;

Εννοούμε τις προσπάθειες εκείνες που πρέπει να γίνουν και είναι οι εξής:

1) Πρέπει να ελέγχουμε την ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, του ύδατος και των θορύβων.

2) Να ελέγχουμε την προστασία της φύσεως, χλωρίδας - πανίδας.

3) Να συμβάλλουμε στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των μνημείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, των έργων τέχνης και των παραδοσιακών οικισμών.

Βασικά προβλήματα της ρύπανσης του περιβάλλοντος:

1) Έχουμε ρύπανση του αέρα, της θάλασσας, των υδάτων και του εδάφους.

2) Υποβαθμίζεται η χλωρίδα και η πανίδα, εξαφανίζονται τα άγρια ζώα και καταστρέφονται οι υδροβιότοποι.

3) Οι φοβεροί και ανεξέλεγκτοι θόρυβοι διαταράσσουν την ψυχοσωματική υγεία των ανθρώπων.

4) Δυσοσμία έντονη από σκουπίδια και βοθρολήμματα.

Ο ατμοσφαιρικός αέρας θεωρείται ρυπασμένος όταν περιέχει στερεές, υγρές και αέριες ποσότητες ουσιών οι οποίες είναι βλαπτικές.

Η ρύπανση μπορεί να προκληθεί επίσης από ραδιενεργείς ουσίες, από προϊόντα καύσεων, από το μονοξείδιο του άνθρακα και του διοξείδιο του αζώτου και τέλος από την καύση του πετρελαίου.

Ατμοσφαιρική ρύπανση - Αιτιολογικοί παράγοντες

Α) Φυσικές πηγές

1) Από ηφαιστειακές εκρήξεις.

2) Από αποσύνθεση της οργανικής ύλης.

Β) Ανθρωπογενείς πηγές

1) Από τις βιομηχανίες.

2) Από την κεντρική θέρμανση.

3) Από τα συγκοινωνιακά μέσα.

Ηχορύπανση

Η ηχορύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί σοβαρό ιατροκοινωνικό πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας. Ο θόρυβος όταν ξεπερνά ορισμένα επιτρεπτά όρια γίνεται πραγματική απειλή για την ψυχική και σωματική υγεία των κατοίκων.

Ποτέ άλλοτε ο άνθρωπος δεν έχει περισσότερη ανάγκη από ησυχία όσο στην εποχή που ζούμε σήμερα. Ο αγώνας επιβίωσης τον αναγκάζουν να αντιμετωπίζει υπαρξιακά καθημερινά προβλήματα και ζητά ως ανάγκη ζωής, την ηρεμία και την ησυχία στο σπίτι του.

Θόρυβοι είναι όλοι εκείνοι οι δυσάρεστοι ήχοι που φθάνουν σε ορισμένο όγκο με διαφορετική συχνότητα και προκαλούν το δυσάρεστο αίσθημα της ενόχλησης, της ανησυχίας και του εκνευρισμού.

Ρύπανση ύδατος - εδάφους

Η ρύπανση αυτή γίνεται ως εξής:

1) Από ουσίες που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με την βροχή και εν συνεχεία πέφτουν στο έδαφος.

Από το έδαφος ρυπαίνονται οι τροφές και το νερό με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η υγεία του ανθρώπου.

2) Από τοξικά απόβλητα της σύγχρονης γεωργίας και βιομηχανίας τα οποία ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, τα φυτά, το νερό, τις τροφές του ανθρώπου και καταστρέφουν ακόμη την χλωρίδα και την πανίδα.

Πηγές ρύπανσης θαλασσών - ποταμών

Η ρύπανση γίνεται από:

1) Από απόβλητα βιομηχανιών.

2) Από τις αποχετεύσεις των μικρών και μεγάλων πόλεων.

3) Από τα πετρελαιοφόρα.

4) Από τα διυλιστήρια του πετρελαίου.

5) Από απόρριψη των απορριμμάτων στη θάλασσα από τα βαπόρια

6) Από την απαράδεκτη συμπεριφορά των λουόμενων στη θάλασσα, από αυτούς που μεταβάλλουν

τις παραλίες σε σκουπιδότοπους χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη.

Πολλά νοσήματα έχουν σχέση με την μόλυνση του νερού από μικρόβια όπως είναι ο τυφοειδής πυρετός,

οι παρατυφικές λοιμώξεις, η λοιμώδη ηπατίτιδα και η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής.

Πηγές ρύπανσης του εδάφους είναι:

1) H καπνομίχλη.

2) Τα απόβλητα των οικιών και των βιομηχανιών.

3) Οι αποχετεύσεις - απορρίμματα.

4) Το φτύσιμο στους δρόμους και στα λεωφορεία που μπορεί να προκαλέσει μετάδοση νοσημάτων.

5) Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα.

6) Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και απορρυπαντικών συμβάλλει στην συνεχή συσσώρευση

φυτοφαρμάκων με πολλές παρενέργειες στους ανθρώπους καις στα ζώα.

Πρόληψη - Προστασία για το περιβάλλον

Απαραίτητα μέτρα είναι:

1) Σωστή αποχέτευση.

2) Όχι απορρίμματα στους δρόμους έξω από τους κάδους των απορριμμάτων

3) Σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον - εξοχή και την θάλασσα.

4) Σωστή χρήση των φυτοφαρμάκων και των λιπαντικών.

Η αλλοίωση του φυσιολογικού χρώματος σε μικρή και μεγάλη θαλάσσια έκταση,

η εμφάνιση νεκρών ψαριών, ο μεγάλος αριθμός μεδουσών, η εμφάνιση μικρών

ή μεγάλων κηλίδων πετρελαίου και λαδιού σημαίνει θάλασσα μολυσμένη.

Στην ρύπανση και αλλοίωση του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η καταστροφή των δασών και των φυσικών τοπίων.

Χρειάζεται λοιπόν για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιβαλλοντική εκπαίδευση και παιδεία, περιβαλλοντική συνείδηση και σεβασμός των ατόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να ζούμε ευχάριστα μέσα στο φυσικό μας περιβάλλον, να σεβόμαστε τις νομοθετικές διατάξεις και τις δημοκρατικές μας υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο ως πολίτες σε μια κοινωνία όπου ο ένας θα πρέπει να σέβεται τον άλλον।

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου