Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Τα δικαιώματά μου στις διακοπές-Γ ΜΕΡΟΣ

Χρονομεριστικές μισθώσεις (χρονομερίδια)

Τι είναι ένα χρονομερίδιο;


Είναι η σύμβαση με την οποία σας δίνεται το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε ένα διαμέρισμα μία φορά το χρόνο για ελάχιστο διάστημα μία εβδομάδας σε μια περιοχή της επιλογής σας. Η χρονομεριστική αυτή μίσθωση διαρκεί και σας δεσμεύει τουλάχιστον τρία χρόνια και μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός διαμερίσματα σε διαφορετικές περιοχές.

Έχω δεσμευτεί εάν συμφωνήσω προφορικά για μια χρονομεριστική μίσθωση;

Όχι, δεν δεσμεύεστε σε καμία περίπτωση με προφορική υπόσχεση, γι’ αυτό και δεν μπορεί να σας απαιτηθεί κανένα αντίτιμο σε αυτή την περίπτωση. Απαιτείται υποχρεωτικά υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο στη συνέχεια πρέπει να μετεγγραφεί.

Ύστερα από αφόρητη πίεση, υπέγραψα ένα συμβόλαιο χρονομεριδίου που ήταν γραμμένο στα ισπανικά και, όταν διαμαρτυρήθηκα στη συμβολαιογράφο ότι δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα, αυτή με καθησύχασε ότι όλα όσα χρειάζεται να ξέρω μου τα είχαν εξηγήσει ήδη προφορικά. Όταν έφυγα, δεν μου έδωσαν κανένα αντίγραφο του συμβολαίου και δεν με ενημέρωσαν, εάν αλλάξω γνώμη, μέχρι πότε μπορώ να τους ειδοποιήσω.Έχω τελικά τη δυνατότητα να αποδεσμευθώ από το συμβόλαιο αυτό και μέχρι πότε;

Η σύμβαση αλλά και το δεσμευτικό προσύμφωνο πρέπει να συντάσσονται είτε στη γλώσσα του κράτους-μέλους που κατοικείτε εσείς ο αγοραστής είτε στη γλώσσα του κράτους-μέλους που είστε υπήκοος, ανάλογα με το ποια θα δηλώσετε εσείς ότι επιθυμείτε. Εάν η σύμβαση δεν έχει συνταχθεί στη γλώσσα σας, εν προκειμένω στα ελληνικά, εάν δεν σας δοθεί κανένα αντίγραφο στα ελληνικά, αλλά ούτε και πληροφορίες για το πώς και πότε μπορείτε να υπαναχωρήσετε, δηλαδή να αποδεσμευτείτε από τη σύμβαση, τότε η σύμβαση αυτή είναι άκυρη, δηλαδή δεν σας δεσμεύει, διότι ο πωλητής δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του, όπως προβλέπονται από το Π.Δ. 182/99 για τις χρονομεριστικές μισθώσεις.

Μπορώ να αποδεσμευτώ από τη σύμβαση χρονομεριδίου που έχω ήδη υπογράψει, εάν μετάνιωσα για την επιλογή μου;

Ναι, έχετε το δικαίωμα αυτό, αλλά πρέπει να το ασκήσετε εντός δέκα ημερών από την παράδοση του αντιγράφου της σύμβασης ή του προσυμφώνου. Εάν η δέκατη μέρα είναι αργία, παρατείνεται η προθεσμία μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αυτή η δεκαήμερη προθεσμία ισχύει μόνο όταν η σύμβαση είναι καθ’ όλα έγκυρη. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μπορεί να σας χρεώσει με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της αξίας της ακυρωθείσας σύμβασης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης χρονομεριδίου, μου έδωσαν αντίγραφο, αλλά δεν με ενημέρωσαν εάν και πώς μπορώ να αποδεσμευτώ από αυτή. Μπορώ να κάνω κάτι τώρα που άλλαξα γνώμη;

Εφόσον δεν σας ενημέρωσαν για την προθεσμία και τον τρόπο υπαναχώρησής σας, έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την παράδοση του αντιγράφου της σύμβασης. Εάν ωστόσο σας δώσουν γραπτώς αυτές τις πληροφορίες πριν περάσουν οι τρεις μήνες, θα πρέπει να βιαστείτε διότι από την παράδοση αυτών των πληροφοριών θα έχετε μόνο 10 ημέρες για υπαναχώρηση.

Προστατεύομαι από τις διατάξεις του Π.Δ. 182/99 εάν το ακίνητο του χρονομεριδίου βρίσκεται εκτός Ελλάδας;

Ναι, αρκεί το ακίνητο να βρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Τι πρέπει να προσέξω πριν υπογράψω σύμβαση χρονομεριδίου;

Συνήθως η προσέγγιση των πελατών γίνεται με τηλεφωνήματα, με τα οποία σας ενημερώνουν ότι έχετε κερδίσει ένα ταξίδι ή κάτι ανάλογο. Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν παρουσίασης των χρονομεριδίων, πολλές φορές ασκείται ιδιαίτερη πίεση, ιδίως λέγοντάς σας ότι θα χάσετε την προσφορά, εάν δεν υπογράψετε άμεσα. Επειδή, όμως, οι χρονομεριστικές μισθώσεις θα σας δεσμεύουν για πολλά χρόνια, θα ήταν καλύτερο να ζητήσετε λίγες μέρες για να το σκεφθείτε, χωρίς να υποκύψετε στην πίεση της στιγμής. Άλλωστε, μια χρονομεριστική μίσθωση μπορεί να συνεπάγεται και «κρυφά» έξοδα που δεν τα έχετε υπολογίσει και αυτά συνήθως θα είναι τα κοινόχρηστα και λοιπά έξοδα συντήρησης, που ίσως να μην αναφέρονται καθόλου στη σύμβασή σας.

Κολύμπι - χόμπι

Στην παραλία

Επιτρέπεται να περιφράσσονται οι παραλίες και να πληρώνουμε αντίτιμο για να μας επιτραπεί η είσοδος;


Κατ’ αρχήν, σύμφωνα με το νόμο 2971/2001, ο αιγιαλός και η παραλία είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. O κύριος προορισμός τους είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης και ακώλυτης πρόσβασης του καθενός προς αυτές. Ωστόσο, σωρεία υπουργικών αποφάσεων αμφίβολης νομιμότητας προβλέπουν τη δυνατότητα παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας στους δήμους και τις κοινότητες, οι οποίοι μπορούν με τη σειρά τους να παραχωρήσουν το δικαίωμα χρήσης σε ιδιώτες έναντι ανταλλάγματος, εφόσον βέβαια από τη χρήση αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία τους. Με βάση τις διατάξεις αυτές, επιτρέπεται στους εκμεταλλευόμενους τις παραλίες να εισπράττουν αντίτιμο από το κοινό που κάνει χρήση των υπηρεσιών τους. Εν τούτοις, η νομιμότητα της περίφραξης και της απαγόρευσης της ελεύθερης πρόσβασης αμφισβητείται εντόνως, καθώς παλαιότεροι νόμοι (όπως το άρθρο 23 του ν. 1337/1983) απαγορεύουν κάθε περίφραξη σε περιοχές που απέχουν μέχρι και 500 μέτρα από την ακτή. Μάλιστα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπουργικής απόφασης που επιτρέπει την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας σε ιδιώτες από πλευράς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χωρίς αμφιβολία, πάντως, ο αποκλεισμός κάθε δυνατότητας πρόσβασης σε μια παραλία είναι παράνομος, αφού, σύμφωνα με το νόμο 2971/2001, η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας με την παραχώρηση πρέπει να εξασφαλίζει και να μην εμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού στην παραλία και τον αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας.

Επιτρέπεται μια επιχείρηση να νοικιάζει ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία;

Ναι, εφόσον βέβαια έχει παραχωρηθεί, έναντι ανταλλάγματος, στη συγκεκριμένη επιχείρηση η απλή χρήση της παραλίας από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. O νόμος ορίζει ότι είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουομένους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση ομπρελών, καθισμάτων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση για τη ενοικίαση ομπρέλας και ξαπλώστρας πρέπει να είναι αναρτημένη σε τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, ενώ επιβάλλεται στον επιχειρηματία να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Επιτρέπεται οι επιχειρηματίες να γεμίζουν τις παραλίες με ομπρέλες και ξαπλώστρες, εμποδίζοντας εμάς τους υπόλοιπους που δεν επιθυμούμε να νοικιάσουμε ομπρέλα ή ξαπλώστρα;

Εφόσον παραχωρηθεί από το δήμο σε επιχειρηματία, έναντι ανταλλάγματος, η χρήση αιγιαλού για την ενοικίαση καθισμάτων και ομπρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Πρέπει δηλαδή ο επιχειρηματίας να αφήνει χώρο και σε όσους δεν επιθυμούν να νοικιάσουν ομπρέλα ή ξαπλώστρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες (συνεχόμενες) παραχωρήσεις για την ενοικίαση ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει μεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον 100 μέτρων μήκους, ώστε να μπορούν να απλώσουν την πετσέτα τους όσοι δεν επιθυμούν να νοικιάσουν ομπρέλα ή ξαπλώστρα.

Υποχρεούνται οι οργανωμένες πλαζ να έχουν ανά πάσα στιγμή κάποιον διαθέσιμο ναυαγοσώστη;

Πράγματι, σύμφωνα με το νόμο, οι εκμεταλλευόμενοι οργανωμένες παραλίες, στις οποίες οι λουόμενοι εισέρχονται με καταβολή αντιτίμου, υποχρεούνται κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και ώρες από 10:30 έως 17:30 να προσλαμβάνουν και να θέτουν σε επιφυλακή ικανό αριθμό ναυαγοσωστών, δηλαδή ειδικά εκπαιδευμένων προσώπων (αποφοίτων της Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης και εφοδιασμένων με άδεια της οικείας λιμενικής αρχής), καθώς και να διαθέτουν ειδικά ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια, η θέση των οποίων να είναι τέτοια ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση της παραλίας, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες λουόμενους. Επιβάλλεται, μάλιστα, ο ναυαγοσώστης να είναι εφοδιασμένος με μικρό μηχανοκίνητο σκάφος, σωσίβιο, σανίδα διάσωσης, φορητό φαρμακείο και λοιπό διασωστικό εξοπλισμό.

Επιτρέπεται να κινούνται μηχανοκίνητα σκάφη κοντά στους λουόμενους;

Σε περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι σε μια παραλία, απαγορεύεται να κινούνται οποιαδήποτε μηχανοκίνητα σκάφη και θαλάσσια μέσα αναψυχής σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τις σημαδούρες που δηλώνουν το σύνηθες σημείο, μέχρι το οποίο φτάνουν οι κολυμβητές ή, αν δεν υπάρχουν τέτοια σημάδια, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το σύνηθες αυτό σημείο. Εάν στην παραλία δεν βρίσκονται λουόμενοι, η κίνηση τέτοιων σκαφών επιτρέπεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων από την ακτή. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ταχύτητά τους δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους 5 κόμβους. Η εκκίνηση και η επιστροφή των νοικιασμένων μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής επιτρέπεται από και προς τον αιγιαλό, μόνο εφόσον δεν υπάρχουν λουόμενοι σε απόσταση 100 μέτρων. Εάν διαπιστώσετε κάποιο σκάφος να κινείται σε απόσταση μικρότερη από την επιτρεπόμενη, μπορείτε να καταγγείλετε το περιστατικό στην αρμόδια λιμενική αρχή.

Ισχύουν τα ίδια όρια και για τα θαλάσσια μοτοποδήλατα (τζετ-σκι);

Ειδικά για τα τζετ-σκι ισχύουν ακόμη αυστηρότερα όρια, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν συμβεί. Τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια είναι 300 μέτρα από το σύνηθες σημείο, μέχρι το οποίο φτάνουν οι κολυμβητές, και 500 μέτρα από την ακτή, αν δεν υπάρχουν κολυμβητές. Επίσης, η κυκλοφορία τζετ-σκι απαγορεύεται κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14:00 και 17:00. Σε κάθε περίπτωση, τα τζετ-σκι απαγορεύεται να φέρουν εξωτερικούς έλικες.

Γνωρίζατε ότι...

Oι δήμοι και οι κοινότητες είναι αυτοί που υποχρεούνται να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό καθώς και για την εξασφάλιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου των ακτών που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Στις υποχρεώσεις των Oργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάσσεται επίσης η χρησιμοποίηση στις παραλίες υλικών εναρμονιζόμενων με το περιβάλλον, όπως ξύλο και ύφασμα.
Η «Γαλάζια Σημαία» είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας και απονέμεται με συγκεκριμένα κριτήρια σε οργανωμένες ακτές. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, την καθαριότητα της ακτής, την περιβαλλοντική διαχείριση, την πληροφόρηση και την ασφάλεια των λουομένων (ναυαγοσωστικές υπηρεσίες και πρώτες βοήθειες).

Το ψάρεμα

Επιτρέπεται ελεύθερα το ψάρεμα από την ξηρά ή με σκάφος ή χρειάζομαι κάποια άδεια;

Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις για την ερασιτεχνική αλιεία, το ψάρεμα που γίνεται για ψυχαγωγία και όχι για βιοπορισμό επιτρέπεται ελεύθερα για όσους ψαρεύουν από την ξηρά. Oι αλιείς που ψαρεύουν με σκάφος ή ψαροντούφεκο πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ατομική αστυνομική άδεια αλιείας, που εκδίδεται από την κατά τόπον αρμόδια λιμενική αρχή. Ωστόσο, απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με τη χρήση συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, μηχανοκίνητων δραγών, απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμό διχτυών βυθού, καθώς και με χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη. Απαγορεύεται επίσης η ερασιτεχνική αλιεία με τη βοήθεια φωτεινού προβολέα (με εξαίρεση την περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού) ή με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία (μισθωμένα ή μη), καθώς και η ερασιτεχνική αλιεία οστράκων, σπόγγων και κοραλλιών.

Υπάρχει περιορισμός ως προς τη συνολική ποσότητα αλιευμάτων που μπορώ να ψαρέψω;

Ναι, κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά μέχρι πέντε κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα (π.χ. χταπόδια, καλαμάρια) ανά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία (δηλαδή με απόχη, καμάκι χεριού, καθετή, συρτή, πεταχτάρι, τσαπαρί, παρακόλα, καλάμι, πετονιά, παγίδες), εκτός από παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα κιλά. Εξαιρείται φυσικά η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος.

Μπορώ να πουλήσω τα ψάρια που έπιασα ψαρεύοντας;

Όχι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις απαγορεύεται η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευμάτων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία. O παραβάτης τιμωρείται με τσουχτερά πρόστιμα.

Τα κατοικίδα στις διακοπές

Μπορώ να πάρω το σκυλάκι μου στην παραλία;


Επιτρέπεται να πάρετε το κατοικίδιό σας στην παραλία, αρκεί να το έχετε δεμένο και να μαζεύετε τις ακαθαρσίες του. Επίσης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας του, ώστε να αποδείξετε ότι είναι εμβολιασμένο, εφόσον σας ζητηθεί. Στις περισσότερες οργανωμένες παραλίες, πάντως, η παρουσία σκύλων απαγορεύεται.

Μπορώ να κάνω το σκυλάκι μου μπάνιο στη θάλασσα;

Δυστυχώς, απαγορεύεται το λούσιμο κατοικίδιων ζώων σε χώρους που προορίζονται για λουόμενους. Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής τιμωρείται μάλιστα με πρόστιμο από 50 έως 150 ευρώ, το οποίο επιβάλλεται από το αρμόδιο λιμεναρχείο. Επιτρέπεται, πάντως, να πάτε για μπάνιο το σκυλάκι σας σε απομακρυσμένη τοποθεσία, ακόμη και αν εκεί τύχει να συχνάζουν κάποιοι λουόμενοι.

Επιτρέπεται το σκυλάκι μου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου;

Τούτο εξαρτάται κατ’ αρχήν από το εάν το συγκεκριμένο ξενοδοχείο επιτρέπει κατοικίδια ζώα. Στα περισσότερα ξενοδοχεία απαγορεύεται η παρουσία ζώων. Ωστόσο, ακόμη και αν βρείτε κάποιο ξενοδοχείο που επιτρέπει τα κατοικίδια, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα, καθώς υπάρχει ένας νόμος του 1938 που απαγορεύει να γίνονται δεκτοί στα ξενοδοχεία πελάτες συνοδευόμενοι από κατοικίδια ζώα, εκτός εάν το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικό διαμέρισμα για αυτά. Επομένως, αν κάποιος άλλος ένοικος διαμαρτυρηθεί για το σκυλάκι σας, ο ξενοδόχος θα υποχρεούται να σας ζητήσει να το απομακρύνετε από το ξενοδοχείο.

Μπορώ να πάρω το σκυλάκι μου στο πλοίο;

Επιτρέπεται η μεταφορά του κατοικιδίου σας με το πλοίο, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ζωάκια που επιβάλλεται να διαθέτουν όλα τα σκάφη άνω των 25 μέτρων. Απαγορεύεται όμως η παρουσία του κατοικιδίου στις καμπίνες των επιβατηγών πλοίων, εκτός αν πρόκειται για μικρόσωμο ζωάκι.

Μπορεί το σκυλάκι μου να ταξιδέψει με το αεροπλάνο;

Εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία, καθώς άλλες επιτρέπουν τη μεταφορά κατοικιδίων (υπό όρους), ενώ άλλες όχι. Σε κάθε περίπτωση, το ζωάκι θα πρέπει να είναι μέσα σε ένα ταξιδιωτικό κλουβί μεταφοράς και να έχει πρόσφατα πιστοποιητικά εμβολιασμού από κτηνίατρο.

Μπορώ να ταξιδέψω μαζί με το σκυλάκι μου στο εξωτερικό;

Για να ταξιδέψει στο εξωτερικό το κατοικίδιό σας, πρέπει να εφοδιαστείτε με το ειδικό «Διαβατήριο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τους εμβολιασμούς του ζώου (για περισσότερες πλη πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον κτηνίατρο).

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=...&artid=4585721

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου