Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Μείωση 20% της ΔΕΗ για ευπαθείς ομάδες

birbili_tina_perivallon_02Μειώσεις έως 20% στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, ανακοίνωσε σήμερα, η υπουργός Περιβάλλοντος. Η Τίνα Μπιρμπίλη. δήλωσε επίσης ότι δεν θα γίνει καμία αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος μέσα στο 2010, πλην της αναπροσαρμογής του τέλους υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που σχεδόν διπλασιάζεται για τα εμπορικά, βιομηχανικά και βιοτεχνικά τιμολόγια.

Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο

Τη θέσπιση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας με εκπτώσεις έως 20 % για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίζεται με απόφαση που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα υπογραφεί μέσα στο μήνα. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του είναι:
  • Το ετήσιο εισόδημα να είναι κάτω από το αφορολόγητο όριο.
  • Η τετραμηνιαία κατανάλωση να είναι τουλάχιστον 200kWh και έως και 800kWh.
  • Το ρεύμα να χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών της πρώτης κατοικίας (δεν θα ισχύει δηλαδή σε εξοχικά).
  • Ο μετρητής να είναι μονοφασικός.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα εφαρμόζεται και όταν η κατανάλωση κυμαίνεται από 800 μέχρι 1000 Kwh. Στην περίπτωση αυτή οι πρώτες 800 kwh τιμολογούνται σύμφωνα με το Κοινωνικό Τιμολόγιο και το επιπλέον με τις χρεώσεις που ισχύουν για τις οικιακές καταναλώσεις με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια. Σε περίπτωση υπέρβασης και του ορίου των 1000 ΚWh, τότε παύει να ισχύει το Κοινωνικό Τιμολόγιο και το σύνολο της κατανάλωσης τιμολογείται με το ισχύον οικιακό τιμολόγιο.


Για όσους πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις η χρέωση της ενέργειας για τις πρώτες 800 kwh θα γίνεται με έκπτωση 10% επί του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου. Για όσους υπάγονται σε ειδικές ευπαθείς ομάδες, όπως άνεργοι και άτομα με ειδικές ανάγκες, η μείωση ορίζεται σε 20%.

Για να ενταχθεί ένας καταναλωτής στο Κοινωνικό Τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη ΔΕΗ ή τους λοιπούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας σε ειδικά σχεδιασμένο έντυπο το οποίο θα διατίθεται και μέσω ΚΕΠ.

Το Υπουργείο διαψεύδει παράλληλα τις πληροφορίες περί επικείμενων αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ, με εξαίρεση την αύξηση του τέλους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η οποία πάντως δεν θα αφορά τους οικιακούς καταναλωτές.Η αύξηση του τέλους ΑΠΕ γίνεται μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με το σκεπτικό ότι "οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στην ηλεκτρική αγορά κατά το 2009, καθώς και αυτές που προβλέπονται για ολόκληρο το 2010, όπως για παράδειγμα η κατά πολύ αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στη χώρα μας, είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση χαμηλής τιμής στη χονδρεμπορική αγορά που δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις νομοθετικά καθορισμένες τιμές για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ".

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ, αποφάσισε την αναπροσαρμογή του Ειδικού τέλους ΑΠΕ σε 5,57 ευρώ ανά 1000 kWh, για όλους τους καταναλωτές, πλην των οικιακών.

Το υπουργείο επισημαίνει τέλος ότι η ειδική μέριμνα για το τέλος ΑΠΕ όπως και η θέσπιση του Κοινωνικού Τιμολογίου λαμβάνεται στο πλαίσιο της απαραίτητης κοινωνικής ευαισθησίας που υπαγορεύει η παρούσα οικονομική συγκυρία, όπως επίσης και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/72 σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και ειδικότερα να μεριμνούν ώστε να υπάρχουν διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.

ΠΗΓΕΣ:ΝΕΤ-ΝΕΤ 105,8-ΑΠΕ/ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου