Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Δεν βλέπετε την τύφλα σας; Κάντε το τεστ αχρωματοψίας!Αχρωματοψία

Η αχρωματοψία (ή δαλτονισμός) είναι πάθηση των ματιών (συνήθως κληρονομική), κατά την οποία τα άτομα που πάσχουν απ' αυτή, αδυνατούν να διακρίνουν μερικά χρώματα (συνήθως το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε και το κίτρινο) και οφείλεται σε κακή αντίδραση κάποιων συγκεκριμένων κυττάρων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του ματιού. Η αχρωματοψία προσβάλλει συνήθως τους άντρες και η συνηθέστερη αδυναμία συναντάται στα χρώματα κόκκινο και πράσινο. Όταν η αχρωματοψία περιορίζεται στα προαναφερθέντα χρώματα, τότε έχουμε δυσχρωματοψία, ενώ στην σπάνια περίπτωση αδυναμίας διάκρισης οποιουδήποτε χρώματος, έχουμε πλήρη αχρωματοψία και τα άτομα που πάσχουν απ' αυτή, βλέπουν τα πάντα σε αποχρώσεις του γκρίζου. Τα άτομα που πάσχουν από πλήρη αχρωματοψία, συνήθως έχουν κι άλλα οφθαλμολογικά προβλήματα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν υπάρχει θεραπεία για την αχρωματοψία. Εν τούτοις, στην περίπτωση των παιδιών, η έγκαιρη διάγνωσή της, είναι πολύ χρήσιμη, ως προς την αντιμετώπιση των όποιων μαθησιακών δυσκολιών που θα προκύψουν.

Ακολουθούν μερικά τεστ αχρωματοψίας. Αν αδυνατείτε να διακρίνετε, κάποια ή κάποιες από τις εικόνες, ίσως θα ήταν χρήσιμο να επισκεφτείτε τον οφθαλμίατρό σας. Οι σωστές απαντήσεις βρίσκονται στο μαυρισμένο κείμενο (μετακινήστε πάνω του, τον δείκτη του ποντικιού σας για να το αποκαλύψετε).


Τί διακρίνετε μέσα στα τετράγωνα;
Τεστ αχρωματοψίας 1

Θα πρέπει να διακρίνετε:
1. Στο πάνω αριστερά τετράγωνο, τον αριθμό 58.
2. Στο πάνω δεξιά τετράγωνο, τον αριθμό 18.
3. Στο κάτω αριστερά τετράγωνο, το κεφαλαίο γράμμα Ε.
4. Στο κάτω δεξιά τετράγωνο, τον αριθμό 17.


Ποια σχήματα διακρίνετε στην εικόνα;
Τεστ αχρωματοψίας 2

Θα πρέπει να διακρίνετε, έναν κύκλο, ένα αστέρι κι ένα τετράγωνο.


Ποια σχήματα διακρίνετε στην εικόνα;
Τεστ αχρωματοψίας 3

Θα πρέπει να διακρίνετε ένα τετράγωνο κι έναν κύκλο.


Τί διακρίνετε μέσα στην εικόνα;
Τεστ αχρωματοψίας 4

Θα πρέπει να διακρίνετε ένα καραβάκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου